Triển khai, thực hiện hoạt động phối hợp phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Cập nhật ngày: 04/09/2021 06:30:28

ĐTO - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã xây dựng kế hoạch và triển khai, thực hiện công tác phối hợp phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật (VPPL) trong toàn ngành.

Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai, phối hợp với các ngành thực hiện kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy; kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm; kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021... Theo nhiệm vụ được giao, các đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở rà soát số thanh thiếu niên có tiền án, tiền sự, tù tha hoặc đã chấp hành xong các quyết định xử lý để có kế hoạch hỗ trợ, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm, xét hỗ trợ vốn vay, ổn định cuộc sống. Hoặc đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp để chăm sóc, giáo dục, quản lý đối với số thanh thiếu niên lang thang, không nơi cư trú, góp phần loại trừ nguyên nhân, điều kiện phát sinh VPPL.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, giáo dục và thường xuyên mời, cho cam kết không tái phạm tội đối với số thanh thiếu niên có tiền án, tiền sự; số chấp hành xong án phạt tù, số bị đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh trở về địa phương. Phối hợp các ngành liên quan gặp gỡ, tiếp xúc với các thanh thiếu niên VPPL trong diện quản lý để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi để chăn nuôi, sản xuất nhỏ. Tiếp tục nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả về phòng, chống thanh thiếu niên VPPL; tuyên truyền cá biệt đối tượng là thanh thiếu niên VPPL hoặc có nguy cơ VPPL.

Toàn ngành LĐ-TB&XH phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% thanh thiếu niên VPPL hoặc có nguy cơ VPPL đều được phối hợp lập danh sách, hồ sơ quản lý và có biện pháp giáo dục; phấn đấu cảm hóa, giáo dục tiến bộ ít nhất 54% thanh thiếu niên VPPL hoặc có nguy cơ VPPL trong chỉ tiêu được giao quản lý năm 2021. 80% thanh thiếu niên VPPL hoặc có nguy cơ VPPL trong diện quản lý được tiếp cận, xem xét hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, ổn định cuộc sống. 100% người nghiện ma túy phát hiện ngoài xã hội đều được lập hồ sơ quản lý và tư vấn các hình thức cai nghiện phù hợp. 100% người nghiện ma túy sau khi hoàn thành điều trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện về địa phương được quản lý sau cai nghiện với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp; đồng thời tạo điều kiện giới thiệu việc làm, hỗ trợ cho vay vốn để người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện.

H.An

Gửi bình luận của bạn