Triển khai thực hiện thống nhất quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Cập nhật ngày: 16/02/2023 16:07:43

ĐTO - Ngày 16/2, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị định số 99 ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, nhằm tạo sự thống nhất từ bộ, ngành và địa phương trong thực hiện.


Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp

Đại diện Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm báo cáo chuyên đề về một số điểm mới của Nghị định số 99 của Chính phủ liên quan đến phần mềm đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm; công tác triển khai thi hành Nghị định.

Tại hội nghị này, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam báo cáo tham luận về triển khai một số quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của Nghị định số 99 của Chính phủ; tác động của Nghị định số 99 của Chính phủ đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng.

Ngày 30/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 99 về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2023. Trong đó, có một số quy định mới tác động đến việc sử dụng phần mềm đăng ký trực tuyến trong hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung.

Nghị định số 99 của Chính phủ nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của khuôn khổ pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và pháp luật khác có liên quan; thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hoạt động của cơ quan đăng ký và hệ thống đăng ký; khắc phục những vướng mắc, bất cập, đồng thời nắm bắt, bao quát được những vấn đề mới, yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn và quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn