Giám sát xây dựng mô hình không khói thuốc

Cập nhật ngày: 24/12/2021 10:19:16

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, ngày 22/12/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp thành lập Đoàn giám sát do Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe phụ trách thực hiện giám sát hoạt động môi trường không khói thuốc tại một số cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.


Giám sát xây dựng mô hình không khói thuốc tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền của người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành, hạn chế các nguy cơ bệnh tật, góp phần tạo ra nếp sống văn minh, lịch sự cho cán bộ, công chức, viên chức, nêu cao tinh thần giữ gìn sức khỏe, duy trì cuộc sống lành mạnh. Do đó, việc khảo sát nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Từ đó, có phương hướng hỗ trợ thực hiện, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.

Để xây dựng nơi làm việc không khói thuốc thì các cơ quan đơn vị cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo nhằm đưa ra định hướng và chỉ đạo thực hiện xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá tại cơ quan, đơn vị; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo trong việc triển khai, tuyên truyền, giám sát và duy trì các hoạt động nơi làm việc không khói thuốc; tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt và có quy định phạt những trường hợp vi phạm quy định cấm hút thuốc tại cơ quan, đơn vị.

Bước 2: Khảo sát thực trạng trước khi triển khai hoạt động, nhằm xác định tình hình sử dụng thuốc lá, hiểu biết về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, thái độ đối với hành vi hút thuốc tại nơi làm việc và mức độ ủng hộ của cán bộ, nhân viên đối với quy định thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị.

Bước 3: Xây dựng nội quy và kế hoạch hoạt động phải phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan sẽ góp phần quyết định thành công của hoạt động. Việc xây dựng cần căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành và kết quả khảo sát thực trạng đã được tiến hành; xây dựng nội quy, cần bám sát vào tiêu chí đánh giá nơi làm việc không khói thuốc và những nội dung cơ bản sau: quy định cấm, xử phạt đối với những trường hợp vi phạm, cấm các nhà tài trợ dưới mọi hình thức, phân công trách nhiệm, tổ chức giám sát khi thực hiện; xây dựng kế hoạch, thực hiện được mục tiêu cụ thể của từng hoạt động.

Bước 4: Phổ biến nội quy bằng các phương pháp như: thông báo tại các cuộc họp giao ban lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị, gửi văn bản tới các phòng ban, thông báo, niêm yết nội quy tại cổng bảo vệ; phòng khách hoặc những nơi đông người qua lại.

Bước 5: Triển khai các hoạt động như tổ chức lễ mitting hưởng ứng môi trường không khói thuốc, phổ biến các chính sách của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; phổ biến kế hoạch thực hiện, giám sát và duy trì kêu gọi toàn cơ quan hưởng ứng xây dựng nơi làm việc không khói thuốc; tập huấn, hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về truyền thông vận động cán bộ hạn chế tiến tới loại bỏ thuốc lá; tư vấn các phương pháp cai nghiện thuốc; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống tác hại thuốc lá; gắn các biển báo, biển cấm hút thuốc, loại bỏ các vật dụng liên quan đến thuốc lá như gạt tàn, quẹt lửa...

Bước 6: Giám sát, đánh giá việc thực thi quy định không hút thuốc nơi làm việc không khói thuốc lá là hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

NGUYỄN HIỀN

Gửi bình luận của bạn