Tăng cường triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên

Cập nhật ngày: 23/12/2021 16:25:45

ĐTO - Sở Y tế vừa đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết của tiêm chủng để chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm khác ngoài dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay, khuyến cáo người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Các đơn vị tăng cường triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên, tiêm bù tiêm vét cho các trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ. Tổ chức buổi tiêm chủng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phân tích, theo dõi tiến độ thực hiện tiêm chủng hàng tháng đến quy mô xã, phường; tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng, tình hình sử dụng vắc xin trong tiêm chủng mở rộng theo quy định.

PV

Gửi bình luận của bạn