Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 – 31/5/2023

Cập nhật ngày: 30/05/2023 16:30:15

ĐTO - Để tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) trên địa bàn tỉnh, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 – 31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật PCTHCTL, Ban Chỉ đạo Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Đồng Tháp có công văn đề nghị các sở; UBND huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện các nội dung.


Ảnh minh họa

Theo đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật PCTHCTL, xem xét đưa nội dung PCTHCTL vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; treo biển báo cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến thông tin tới công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, người thân, người xung quanh và người dân về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và kịp thời có các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm này tại các cơ quan, công sở và đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục đào tạo; tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, tăng cường lồng ghép nội dung tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, sự kiện của cơ quan, đơn vị, cộng đồng; căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức đoàn kiểm tra thực hiện Luật PCTHCTL (liên ngành hay trong ngành dọc) hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật PCTHCTL vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan, tổ chức.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tăng cường công tác PCTHCTL, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật PCTHCTL tại cơ sở y tế.

Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo đài, hệ thống truyền thanh và các đơn vị liên quan thực hiện công tác truyền thông sau: Phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn; lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, sự kiện của cơ quan, đơn vị, cộng đồng; tuyên truyền về Luật PCTHCTL; chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá, tác hại của thuốc lá điếu thông thường; thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bản tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin phổ biến rộng rãi về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc là nung nóng trong học sinh, sinh viên.

Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường, các cơ quan chức năng của các địa phương tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng sản phẩm chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối về PCTHCTL tuyến tỉnh, căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá như treo băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức mít tinh, hội nghị, diễu hành và các hình thức truyền thông phù hợp khác.

Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2023 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 – 31/5/2023: Không hút thuốc lá nơi làm việc, nơi công cộng; Hãy chọn thực phẩm, đừng chọn thuốc lá; Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chứa chất gây ung thư và chất Nicotine gây nghiện…

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn