Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở

Cập nhật ngày: 28/06/2013 04:22:54

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở cho trên 200 người là Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy, chi ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sơ, đảng ủy bộ phận.

Trong 1 ngày, các học viên được bồi dưỡng về đổi mới phương pháp tuyên truyền miệng và nghệ thuật nói trước công chúng; quan điểm của Đảng về bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; tình hình kinh tế - xã hội, dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nam bộ.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên cơ sở nắm vững kiến thức cơ bản về công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở, phương pháp tuyên truyền miệng và một số tình hình thời sự nổi bật, từ đó tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ chính trị đề ra.

TD

Gửi bình luận của bạn