Số: 49/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 01 tháng 4 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 03/04/2021 10:29:55

 * Quyền khai thác dịch vụ cho thuê 13 kiốt trong Công viên Sa Đéc (Tổng DT: 70m2/kiốt. Thời gian khai thác 01 năm 08 tháng, kể từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2022). Giá khởi điểm: 1.400.000đ/kiốt/tháng.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 172 /PA-BQLCTĐT ngày 10/3/2021 của Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc. Đến năm 2022 tiền thuê kiốt cộng tăng thêm 20%. 

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 02/4/2021 đến 15 giờ ngày 15/4/2021

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào các ngày 15/4, 16/4 và đến 15 giờ ngày 19/4/2021 tại Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc.

- Tiền bán hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 20/4/2021 tại Ban Quản lý công trình đô thị TPSĐ

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Ban Quản lý công trình đô thị TPSĐ. Điện thoại: 02773869696; (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn