Số: 65/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 24 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO “Đấu giá QSDĐ”

Cập nhật ngày: 27/05/2024 10:38:05

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Địa chỉ: QL 30, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp như sau:

* Quyền sử dụng đất (ONT) tọa tại xã Tân Thạnh:

- Thửa đất số: 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34, tờ bản đồ số 143. Diện tích: 100m2/1 thửa.

- Thửa đất số: 97; 98; 99; 100; 101; 102, tờ bản đồ số 142. Diện tích: 100m2/1 thửa.

Giá khởi điểm: 201.000.000 đồng/1 nền.

 * Quyền sử dụng đất (ONT) tọa tại xã Bình Tấn:

- Thửa đất số: 76; 82; 83; 90; 91; 92; 95; 96; 98, tờ bản đồ số 34. Diện tích: 100m2/1 thửa.

- Thửa đất số: 8; 9; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20, tờ bản đồ số 44. Diện tích: 100m2/1 thửa.

Giá khởi điểm: 210.000.000 đồng/1 nền.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 27/5/2024 đến 15 giờ ngày 18/6/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 18; 19 và đến 15 giờ ngày 20/6/2024 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/6/2024 tại trụ sở Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

- Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Điện thoại: 0277 3833 856 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn