Số: 05/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 01 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 07/01/2022 10:21:47

Theo Công văn số 01/TCKH ngày 04/01/2022 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, về việc tiếp tục ký hợp đồng đấu giá tài sản cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại, nhà hàng khách sạn Shophouse Mỹ Phú, tọa lạc tại phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với diện tích đất ở xây dựng nhà ở Shophouse, Diện tích 2.613,60m2(ONT). Qui mô xây dựng: chiều cao ≤ 4 tầng. Nhà đầu tư được giao đất sử dụng là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, trả tiền trúng đấu giá 01 lần.

Giá khởi điểm: 42.823.836.000 đồng.

2. Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất. Đối với đất Trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, diện tích: 6.282,60 m2, thời hạn cho thuê đất 50 năm, trả tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê. Qui mô xây dựng: Chiều cao công trình ≥ 11 tầng (chưa kể tầng hầm).

Giá khởi điểm: 48.424.716.640 đồng.

3. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

- Tổ chức trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư, có hoạt động đầu tư lĩnh vực thực hiện dự án thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất, giao đất; có đủ năng lực và kinh nghiệm kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai; đảm bảo đủ các yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất số 887/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND thành phố Cao Lãnh (có điều chỉnh bổ sung); Có đơn đề nghị tham gia đấu giá, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng vị trí và diện tích quy hoạch dự án đầu tư khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá QSDĐ và thuê đất nộp đủ tiền 01 lần, sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan Thuế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 07/01/2022 đến 15 giờ ngày 28/01/2022.

- Xem tài sản: Vào các ngày 25, 26 27/01/2022, liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Lãnh.

- Tiền bán hồ sơ: 3.000.000đ/hồ sơ.                               

- Xét duyệt hồ sơ: Ngày 09, 10 11/02/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 15% theo giá khởi điểm vào các ngày 14, 15 và đến 15 giờ ngày 16/02/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp (Đối với những hồ sơ đã được thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá).

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 17/02/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết nêu trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 - 02773854517 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0277 3851458 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn