Số: 86/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 01 tháng 7 năm 2024

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 05/07/2024 15:51:15

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá:

Quyền khai thác sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp (Thời gian cho thuê 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng). Cụ thể như sau:

Địa điểm tài sản cho thuê: Tại Cơ sở 2- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp. Số 04 đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Tài sản thuê tổng diện tích 1.424,5m2 bao gồm:

+ Khu A gồm: 10 phòng (07 phòng học, 02 phòng làm việc và 01 phòng kho, diện tích xây dựng 334m2 (diện tích sàn: 668m2).

+ Khu B gồm 10 phòng (06 phòng học, 02 phòng làm việc và 03 khu vệ sinh, diện tích xây dựng 253m2 (diện tích sàn: 761m2).

+ Sân: Diện tích 837,5m2.

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện đúng theo Phương án đấu giá số 98/PA- GDTX.HC ngày 08/5/2024 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp về quyền khai thác sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp.

Giá khởi điểm: 679.950.000 đồng/năm.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 05/7/2024 đến 15 giờ ngày 16/7/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 135.990.000 đồng vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 16/7/2024 đến 15 giờ ngày 18/7/2024.

- Tiền mua hồ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 19/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 0277. 3854517, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh ĐT, điện thoại: 0277. 3830051.

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn