Số: 82/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 26 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 28/06/2024 11:30:13

* Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung: (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên)

1/ Quyền sử dụng đất của hộ ông Huỳnh Khúc Bảo, thửa 79, TBĐ 14, diện tích 3.961m2(LUC). Tọa lạc tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 401.797.140đ.

2/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Ngọc Thạch, thuộc một phần thửa 920, tờ bản đồ số 32, diện tích 1.000m2(LUC). Tọa lạc xã Hòa Thành, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 139.500.000đ.

3/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Lê Hoàng Hải, TBĐ số 10, diện tích: Thửa 74 là 1.736,2m2(CLN) + Thửa 94 là 1.740m2(CLN) + Thửa 115 là 1.579,8m2(CLN). Tọa lạc tại ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 623.501.100đ.

4/ Quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông Bùi Thế Hải. Thửa 192, TBĐ số 9, diện tích 2.788m2(LUC) + Cây trồng và hệ thống tưới trên đất. Tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Phước, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 345.114.000đ.

5/ Quyền sử dụng đất thửa 1310, diện tích 2.787,6m2(LUC) + Thửa 1311, diện tích 2.487m2(LUC); TBĐ số 3, của hộ ông Nguyễn Hoàng Giang. Tọa lạc tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 307.735.900đ.

- Bán hồ sơ và nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 28/6/2024 đến 15 giờ ngày 16/7/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp từ ngày 16/7/2024 đến 15 giờ ngày 18/7/2024.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 19/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.  

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc).

Điện thoại: 0277. 6250230; 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn