Số: 70/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 10 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 12/06/2024 08:39:10

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản:

Tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình quản lý: Tổng số khối lượng cát 05 bãi: 3.046m3. Giá khởi điểm: 359.428.000 đồng.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 12/6/2024 đến 15 giờ ngày 25/6/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 71.000.000 đồng vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 25/06/2024 đến 15 giờ ngày 27/6/2024.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 28/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 02773854517; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình, điện thoại: 02773 833117. Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn