Số: 229/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 02 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 08/11/2023 09:46:21

Công ty Cổ phần Vận tải đường sông Đồng Tháp:

Quyền sử dụng đất diện tích 7931,0m2 (Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp) tại thửa đất số 134, tờ bản đồ số 16+ quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CĐ 071776, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CT05225 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 28/10/2016 thuộc sở hữu/sử dụng của Công ty Cổ phần Vận tải đường sông Đồng Tháp; Giấy CNĐKDN số 1400465442 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 08/4/2013; địa chỉ số 107, QL 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Giá khởi điểm: 63.448.000.000 đồng (1m2 đất có tính tài sản gắn liền với đất là: 8.000.000 đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản thuế (bao gồm cả thuế thu nhập của chủ sở hữu tài sản từ việc chuyển nhượng), phí, lệ phí và chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng/chuyển giao, tiếp quản, lấy lại tài sản và/hoặc các nghĩa vụ tài chính khác cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền do Người trúng đấu giá chịu và nộp.

Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 08/11/2023 đến 15 giờ ngày 05/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi từ ngày 05/12/2023 đến 15 giờ ngày 07/12/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 08/12/2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc).

Điện thoại: 0277. 6250230; 0277. 3854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn