Số: 71/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 10 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 12/06/2024 08:38:47

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá:

Khai thác gỗ cây bạch đàn, tràm trồng trên tuyến đê bao khu A2, A4 Vườn Quốc gia Tràm Chim năm 2024.

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện đúng Phương án số 346/PAKTTD-VQG ngày 11/4/2024 của Vườn Quốc gia Tràm Chim về việc khai thác tận dụng gỗ bạch đàn, tràm tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Giá khởi điểm: 68.304.000 đồng.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 12/6/2024 đến 15 giờ ngày 25/6/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 13.600.000 đồng vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 25/06/2024 đến 15 giờ ngày 27/6/2024.

- Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 28/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức, phương thức bán đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 08 giờ ngày 12/6/2024 đến 15 giờ ngày 27/6/2024.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 02773854517; Vườn Quốc gia Tràm Chim, điện thoại: 0277. 3827302.

Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn