Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ

Cập nhật ngày: 19/07/2013 05:05:59

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 109/2013/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2013.

Theo đó, mức thu phí đối với xe mô tô (không bao gồm xe máy điện) loại phương tiện có dung tích xy lanh đến 100cm3 là 50.000 đồng/xe/năm; đối với loại phương tiện có dung tích xy lanh trên 100cm3, mức thu là 100.000 đồng/xe/năm. Về quản lý và sử dụng phí, các phường, thị trấn được để lại 10% số phí sử dụng đường bộ thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định, các xã được để lại 20%.

Số phí còn lại sau khi trích cho đơn vị thu phí phải nộp vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ địa phương mở tại kho bạc Nhà nước và sử dụng theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải.

T.T

Gửi bình luận của bạn