“Yêu thương và chia sẻ”

Cập nhật ngày: 19/03/2020 14:59:42

Đó là chủ đề hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020. Trong tháng 3 này, các đơn có liên quan sẽ tập trung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020; phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nêu gương người tốt, việc tốt; khuyến khích các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của cá nhân, tổ chức; phê phán những biểu hiện vô cảm với xã hội, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cần tránh tập trung đông người nơi công cộng nên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế lựa chọn hình thức để tuyên truyền phù hợp như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng-rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, bảng tin cộng đồng... tại các trụ sở cơ quan, trường học, trên các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương; hoạt động tại các thiết chế văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng; sinh hoạt Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”...

Hoạt động nhằm duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng; hình thành môi trường sống, học tập và làm việc thân thiện, lành mạnh.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn