Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh

Cập nhật ngày: 23/03/2023 10:18:07

Di tích Văn hoá Sa Huỳnh được Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt không chỉ khẳng định tầm vóc, giá trị của một trong ba nền văn minh lớn nhất Việt Nam, mà còn tạo cơ hội để Quảng Ngãi phát triển du lịch, giới thiệu nền văn hóa cổ với bạn bè quốc tế. Quảng Ngãi đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để phát huy các giá trị của di tích, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230323101858SaHyunh.mp4

Thực hiện: T.PHƯƠNG - T.NHÀN

Gửi bình luận của bạn