Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Cập nhật ngày: 18/03/2023 05:36:45

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tổ chức hoặc tham gia tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định, đối với việc tổ chức lễ cưới phải thực hiện các quy định sau: lễ cưới cần được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, truyền thống văn hóa của địa phương, dân tộc, tôn giáo và phù hợp với hoàn cảnh của hai gia đình. Các phong tục, tập quán: dạm ngõ, lễ hỏi, lễ cưới cần được tổ chức đơn giản, tránh phô trương, hình thức, rườm rà; không nặng về đòi hỏi lễ vật. Tổ chức ăn uống cần tiết kiệm, không kéo dài nhiều ngày và phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức tiệc cưới, đưa đón dâu phải tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trật tự công cộng. Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi; âm thanh đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép theo quy định; không mở nhạc trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm. Khuyến khích các hoạt động trong tổ chức việc cưới như: tổ chức lễ hỏi, lễ cưới chung trong một lần; hạn chế sử dụng thuốc lá, rượu, bia trong việc cưới; tổ chức lễ cưới sau khi đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận kết hôn...

Đối với việc tang phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, môi trường, y tế và các quy định pháp luật khác có liên quan. Thực hiện tốt quy ước của địa phương về việc tang. Việc tang cần được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh gia đình người qua đời. UBND cấp xã có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ tang chu đáo; khuyến khích gửi thư chia buồn đến gia quyến khi đăng ký khai tử. Đối với việc tổ chức lễ hội phải thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo...

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn