Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp”

Cập nhật ngày: 31/07/2020 05:13:14

ĐTO - Sáng ngày 30/7, tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp”.


Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, Ban Tế tự các đình, các nhà nghiên cứu trình bày các tham luận về: phát huy chức năng, vai trò của đình làng trong đời sống và xây dựng nông thôn mới; giải pháp định hướng tuyên truyền thực hiện Đề án Phát huy giá trị đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2025; phát huy sinh hoạt đình làng với hoạt động xã hội - từ thiện trong cộng đồng dân cư;... Đồng thời, đóng góp ý kiến cho dự thảo Đề án Phát huy giá trị đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2025. Đề án với mục tiêu phát huy các chức năng tín ngưỡng dân gian, hành chính, sinh hoạt văn hóa của đình làng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị đình làng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Ngoài ra, các đại biểu dự hội thảo cũng đề xuất một số vấn đề như: các cơ quan chức năng cần có kế hoạch thống kê số lượng đình làng cần trùng tu, bảo vệ; tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di tích đình làng; quan tâm đổi mới nội dung sinh hoạt tại đình làng gắn với các hoạt động sinh hoạt văn hóa, du lịch để góp phần phát huy giá trị hệ thống đình làng, quảng bá hình ảnh địa phương;...

Qua hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp các ý kiến đề xuất, đóng góp của các đại biểu, từ đó hoàn thiện Đề án Phát huy giá trị đình làng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2025, trình UBND tỉnh xem xét, triển khai thực hiện.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh có 88 ngôi đình tại 11 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Tháp Mười), có 4 ngôi đình xếp hạng Di tích cấp quốc gia, 24 ngôi đình xếp hạng Di tích cấp tỉnh.

M.X

Gửi bình luận của bạn