Vai trò văn học nghệ thuật trong bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 12/05/2022 09:47:50

ĐTO - Theo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Đồng Tháp, cả nước nói chung và Đồng Tháp nói riêng, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học theo tinh thần Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Theo đó, yếu tố văn hóa được xem là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi viết Thư pháp với chủ đề “Nét Xuân” mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới để làm tốt vai trò của VHNT trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người Đồng Tháp. Hoạt động VHNT đã được triển khai thực hiện với nhiều hình thức, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. Đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh đã phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực trong các hoạt động sáng tác và có nhiều tác phẩm chất lượng, có sức lan tỏa rộng rải. Các tác giả, tác phẩm VHNT đã góp phần tích cực vào công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương đất nước con người Đồng Tháp với bạn bè trong và ngoài nước. Các Hội VHNT địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động VHNT với nhiều hình thức phong phú, qua đó, phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng VHNT cho tỉnh nhà.

Hiểu được vai trò của VHNT là bồi đắp, xây dựng đạo đức, tình cảm con người, văn nghệ sĩ với vai trò chủ thể sáng tạo cùng với những người làm công tác văn hóa, VHNT cần có những lao động sáng tạo đáp ứng được hưởng thụ các giá trị VHNT phong phú, lành mạnh cho Nhân dân, qua đó, góp phần định hướng thẩm mỹ, hình thành những tư tưởng tình cảm, nhân cách tốt đẹp, có lòng yêu nước, yêu quê hương. Hoạt động VHNT rất quan trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước bằng những đặc trưng riêng của các loại hình VHNT. Từ đó, các chuyên ngành của Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp như: Văn học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn nghệ dân gian, Lý luận phê bình, Tạp chí văn nghệ và các Hội VHNT địa phương đã có nhiều hoạt động, sáng tác ra nhiều tác phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ cho người dân, phản ánh đời sống xã hội từ thành thị đến nông thôn, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, làm cầu nối hai chiều giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng.

Với nhiệm vụ chuyên môn, Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp đã tổ chức nhiều hoạt động: Trưng bày, triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật; xuất bản sách tác phẩm VHNT, tạp chí văn nghệ; tổ chức Trại sáng tác VHNT của tỉnh và địa phương; tổ chức biểu diễn, sinh hoạt giới thiệu tác giả-tác phẩm; vận động sáng tác nhiều tác phẩm trong các chuyên ngành... Có thể nêu vài tác giả và tác phẩm tiêu biểu: bức tranh Con nước tháng mười của Châu Hoàng Trọng; Niềm tin của Nguyễn Đắc Nguyên; bức ảnh Cầu Cao Lãnh của Lê Phú Quý, tập ảnh Góc nhìn quê hương qua năm tháng của Hoàng Dũng; truyện ngắn Ông già ba lơn của Kim Tuyến, bài thơ Bến lỡ của Thu Nguyệt; ca khúc Cao Lãnh thành phố tôi yêu của Xuân Hùng, Rạch Ruộng vùng đất anh hùng của Thy Nga; kịch bản sân khấu Lời nguyền dưới tán bằng lăng của Thanh Hà; bài viết văn nghệ dân gian Bếp lửa của Đặng Văn Hùng, Ca dao Đồng Tháp - Nét khu biệt độc đáo của Cái Văn Thái; nhiều bài viết trên Tạp chí văn nghệ phản ảnh các mảng đề tài tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch,... của nhiều tác giả, để minh chứng VHNT đã đảm đương được vai trò bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người Đồng Tháp trong những năm qua.

Có thể nói, trong thực hiện “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo Nghị quyết số 33, Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp được sự quan tâm lãnh đạo, định hướng, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự đồng thuận phối hợp hoạt động với các ban, ngành trong tỉnh đã tạo nên một nguồn lực VHNT của tỉnh nhà đủ sức mạnh, thực sự đảm trách được vai trò phục vụ Nhân dân Đồng Tháp trong thời đại phát triển và hội nhập. Hằng năm, lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ, những người làm tạp chí văn nghệ của tỉnh nhà - là nguồn động viên rất lớn, thể hiện sự quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị phục vụ công chúng trong và ngoài tỉnh.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn