Khai mạc kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Cập nhật ngày: 08/12/2022 20:27:32
Khai mạc kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn