Xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới với tổng chiều dài hơn 2.140km

Cập nhật ngày: 12/10/2022 13:11:44
Xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới với tổng chiều dài hơn 2.140km
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn