Xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu

Cập nhật ngày: 29/12/2022 14:12:34
Xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn