Công tác quốc phòng, quân sự thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra

Cập nhật ngày: 11/12/2022 06:40:42
Công tác quốc phòng, quân sự thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra
Gửi bình luận của bạn