Công bố Danh mục thủ tục hành chính liên quan chính sách hỗ trợ người khó khăn do đại dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 25/07/2021 06:30:35

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa ký Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, có 2 TTHC cấp tỉnh; 2 TTHC liên thông cấp huyện, cấp tỉnh; 1 TTHC liên thông cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Cụ thể là các TTHC: Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch Covid-19; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch Covid-19; hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch Covid-19; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19; hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2021, đồng thời bãi bỏ Quyết định số 769 ngày 29/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông lĩnh vực lao động - việc làm - bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

T.T

Gửi bình luận của bạn