Huyện Cao Lãnh:

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 08/01/2022 10:38:49

ĐTO - Thời gian qua, Huyện ủy Cao Lãnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, xem đây là giải pháp quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.


Mô hình “Cây xoài nhà tôi” tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh được tuyên truyền, giới thiệu trên các cơ quan truyền thông, mạng xã hội, góp phần nâng cao thu nhập cho nhà vườn tại địa phương

Đồng chí Nguyễn Chánh Tâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cao Lãnh cho biết, sự đóng góp của công tác tuyên truyền trong xây dựng NTM ở huyện Cao Lãnh được thể hiện trên nhiều mặt, nhưng nổi bật là đã góp phần thay đổi nhận thức của Người dân. Từ chỗ thụ động, trông chờ, đến nay đa số người dân đã nhận thức rằng xây dựng NTM là công việc của chính người dân với sự hỗ trợ của Nhà nước. Công tác tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong đó tuyên truyền trực quan được triển khai rộng khắp; đồng thời lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền lưu động. Vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí trong hoạt động tuyên truyền được phát huy, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, Trang thông tin điện tử huyện đều mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về xây dựng NTM.

Hệ thống tuyên giáo trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã chủ động phối hợp với ngành nông nghiệp huyện thường xuyên tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề, nói chuyện thời sự; thường xuyên định hướng tuyên truyền cho các cơ quan trong khối thông tin – tuyên truyền của huyện và hệ thống tuyên giáo; lồng ghép tuyên truyền thông qua các ngày lễ lớn, hoạt động của báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, tuyên truyền viên của các đoàn thể, trong hoạt động Hội quán và Tổ Nhân dân tự quản. Hội đồng tư vấn bình chọn sự kiện nổi bật của huyện vừa thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất bình chọn 7 sự kiện nổi bật của huyện Cao Lãnh trong năm 2021, trong đó có sự kiện huyện Cao Lãnh vừa được công nhận là huyện NTM. Trong nhiều nguyên nhân đạt được có nguyên nhân từ những đóng góp hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Chánh Tâm cho biết thêm, từ thực tiễn xây dựng NTM cho thấy, trong quá trình tuyên truyền, huyện Cao Lãnh đã chuyển trọng tâm vào vai trò chủ thể của người dân. Chủ thể trong nhận thức đó là việc người dân nhận thức được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước (dân không chỉ là đối tượng của tuyên truyền, phổ biến mà trở thành chủ thể nhận biết “dân biết”). Chủ thể trực tiếp tham gia trong phát triển kinh tế, tổ chức lại sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng văn hóa và quản lý xã hội, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. Họ góp ý, góp công, góp sức, góp tiền, góp đất, góp hiện vật cho các công trình. Chủ thể hưởng thụ thành quả xây dựng NTM. Đây chính là động lực thúc đẩy người dân tích cực tham gia. Trong thời gian qua, huyện Cao Lãnh đã huy động khá tốt nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn, trong đó vốn dân đóng hơn 1.072 tỷ đồng như lời nhận xét của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa là thành công lớn nhất trong xây dựng NTM của huyện Cao Lãnh là việc huy động được sức dân.

Huyện Cao Lãnh chú trọng tuyên truyền trong việc nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như: mô hình “Cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM”; “Câu lạc bộ gia đình có con em xuất khẩu lao động”; “Sáng, xanh, sạch, đẹp, thắp sáng đường quê”; “Đường hoa nông thôn kiểu mẫu”; “Cây xoài nhà tôi”; “Cánh đồng lý tưởng, ruộng nhà mình”... mang lại nhiều kết quả thiết thực trong xây dựng NTM, nhất là tạo sự thay đổi về đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân, tạo được niềm phấn khởi, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

NGỌC TÂM

Gửi bình luận của bạn