Hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “4 tại chỗ”

Cập nhật ngày: 17/09/2021 06:14:21

ĐTO - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Lai Vung vừa tổ chức đoàn đến thăm và hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “4 tại chỗ” tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Dung và Công ty TNHH Lộc Vân.


Trao bảng tượng trưng tặng 45 suất hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “4 tại chỗ” tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Dung

Tại mỗi nơi đến, Đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần Ban giám đốc, đoàn viên, người lao động đang làm việc theo phương án “4 tại chỗ”, đồng thời trao 45 suất hỗ trợ bữa ăn cho 45 đoàn viên, người lao động của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Dung; 15 suất hỗ trợ bữa ăn cho 15 đoàn viên, người lao động của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lộc Vân. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tổng kinh phí 60 triệu đồng từ nguồn ngân sách Công đoàn tỉnh hỗ trợ.

Hoạt động nhằm chia sẻ, hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động huyện nhà, giúp họ an tâm làm việc theo phương án “4 tại chỗ”.

T.NG

Gửi bình luận của bạn