Huyện Hồng Ngự thực hiện các chính sách xã hội có hiệu quả

Cập nhật ngày: 31/01/2023 10:26:38

ĐTO - Thời gian qua, các cấp, ngành của huyện Hồng Ngự đã triển khai thực hiện chính sách ưu đãi người có công, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế... (viết tắt là chính sách xã hội) mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biên.


Hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (thứ 2 từ phải sang) ở huyện Hồng Ngự được hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết, nhằm tạo điều kiện để sớm vươn lên có cuộc sống ổn định (Ảnh: CTV)

Theo đó, các xã, thị trấn trong huyện triển khai thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm chăm lo cho các thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. 100% thân nhân và người có công với cách mạng trên địa bàn đều được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, 100% người có công được mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hằng năm, huyện Hồng Ngự còn vận động các đơn vị, tổ chức đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để xây dựng nhà ở; thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm. Nhất là thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về việc làm, chế độ ưu đãi, hỗ trợ về học nghề cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người dân vùng biên giới, qua đó tạo việc làm ổn định cho người dân tại địa phương. Từ năm 2012 đến nay, huyện Hồng Ngự đã giải quyết việc làm mới cho gần 39.500 lao động thông qua việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ... Từ đó, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 là 77%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 52,2%; trên 90% lao động qua đào tạo nghề ứng dụng được các kiến thức trong công việc và có việc làm, thu nhập bình quân từ mức khá trở lên.

Nhiều chương trình, chính sách giảm nghèo được triển khai, lồng ghép với chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, tạo thêm điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Giai đoạn 2012 - 2022, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Hồng Ngự giảm bình quân khoảng 3%/năm. Đến cuối năm 2022, số hộ nghèo giảm xuống còn 1.148 hộ (chiếm 3,14%), hộ cận nghèo là 1.728 hộ (chiếm 4,73%). Tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện Hồng Ngự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tăng theo từng năm, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm được đảm bảo. Tính đến nay, số người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 94,66% so với dân số của huyện.

Huyện Hồng Ngự tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, nhất là Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”. Đến cuối năm 2022, địa phương có 29/50 trường đạt chuẩn Quốc gia (chiếm 58%), tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi Mẫu giáo, đúng tuổi Tiểu học và THCS đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Công tác khám chữa bệnh và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ngày càng được nâng lên. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh, đội ngũ y, bác sĩ từng bước đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Hồng Ngự có 10/10 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế, tỷ lệ trẻ em được tiêm miễn dịch đầy đủ đạt gần 100%, tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi còn dưới 10%.

Thời gian tới, huyện Hồng Ngự tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, chú trọng nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, trong đó khuyến khích sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào hoạt động trợ giúp xã hội. Địa phương sẽ từng bước đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục rà soát, bổ sung, lồng ghép chính sách xã hội vào các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn