Nâng cao chất lượng hoạt động các Hội thành viên Liên hiệp hội

Cập nhật ngày: 29/11/2021 05:34:38

ĐTO - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp hội (LHH) Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các hội thành viên (HTV) LHH”, để kịp thời đánh giá tình hình hoạt động của các HTV của LHH; thuận lợi, khó khăn của các Hội và một số đề xuất nâng cao hiệu quả các HTV. Hội thảo tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến (2 điểm cầu trong tỉnh và các điểm cầu của LHH các tỉnh: Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, An Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.


Đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu chính

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các HTV đã từng bước được củng cố, tăng cường; tổ chức bộ máy của LHH dần được kiện toàn và từng bước phát triển; nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới; khẳng định vị trí, vai trò trong việc thúc đẩy sự phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Với 21 HTV, 1 câu lạc bộ sáng tạo và 3 thành viên liên kết, LHH và các HTV đã có nhiều kết quả trong việc vận động, tập hợp thu hút, duy trì hội viên tham gia phát triển KH&CN. Một số HTV đã chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức, ứng dụng khoa học công nghệ, tuyên truyền pháp luật vào đời sống, tạo chuyển biến mới trong xây dựng và phát huy vị thế, vai trò của LHH và các HTV trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhiều đại biểu đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động LHH, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của HTV LHH Đồng Tháp và các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long... ThS. Lê Minh Hùng - Chủ tịch LHH tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, LHH tỉnh Đồng Tháp thành lập vào ngày 15/7/1998. Hơn 20 năm qua, tính chất, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của LHH tỉnh đã được định hình theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng, có nhiều nỗ lực xây dựng và phát triển tổ chức. LHH tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức và khoa học, tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên về KH&CN; phổ biến kiến thức, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; tư vấn phản biện và giám định xã hội...

Thành Nam

Gửi bình luận của bạn