Tháp Mười

Nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống ma túy và quản lý đối tượng nghiện

Cập nhật ngày: 26/09/2020 06:10:38

ĐTO - UBND huyện Tháp Mười, Công an huyện Tháp Mười, UBND các xã, thị trấn cùng Công an các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai các giải pháp phòng, chống ma túy (PCMT). Đồng thời tăng cường phối hợp giám sát, quản lý đối tượng nghiện, tuyên truyền, vận động người dân giáo dục người thân không liên quan đến tệ nạn ma túy.

Mỗi năm, UBND huyện đều ban hành Kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người. Đồng thời phân công các đơn vị, thành viên, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác quản lý người nghiện ma túy tại địa phương. Các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai Luật PCMT, quy định về PCMT tại gia đình, cộng đồng; các quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, thị trấn; quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và các văn bản liên quan đến công tác PCMT tại địa phương.

UBND các xã, thị trấn đều xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn rà soát, quản lý đối tượng, phối hợp với Công an huyện triệt xóa các tụ điểm về ma túy tại địa bàn. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) huyện Tháp Mười phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND huyện thành lập Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự cấp xã thực hiện mời, xác định tình trạng người nghiện đối với các đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy. Các trường hợp qua thẩm định sẽ được đề nghị, áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện.

Giữ gìn an ninh trật tự, PCMT, Công an huyện đã tập trung thực hiện các giải pháp quản lý chặt địa bàn, rà soát, quản lý các hộ khẩu, nhân khẩu, các đối tượng ngụ tại địa phương và từ nơi khác đến. Thường xuyên kiểm tra các tuyến, địa bàn trọng điểm để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. Công an huyện hỗ trợ lực lượng Công an các xã, thị trấn mở các đợt cao điểm tấn công, triệt xóa các tụ điểm về ma túy, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị đưa các đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc.

Cùng với công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Công an huyện Tháp Mười đã xây dựng kế hoạch về thực hiện điểm công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng tại xã Mỹ An. Tại các xã điểm, Công an huyện đã phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn phối hợp, hỗ trợ địa phương, Công an địa phương thực hiện đúng theo quy định. Qua kiểm tra, rà soát trực tiếp tại địa bàn, Công an huyện, xã đã tổ chức mời, giáo dục, nhắc nhở các đối tượng; đưa đi cai nghiện bắt buộc một số đối tượng. Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thành lập các Tổ Công tác cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai nghiện với các thành viên là lãnh đạo UBND xã, thị trấn, cùng các thành viên là cán bộ LĐ,TB&XH Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công an, Trạm y tế, Truyền thanh xã, thị trấn.

Các thành viên trong Tổ công tác cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai nghiện phối hợp làm nhiệm vụ theo dõi, quản lý, tư vấn tiếp cận cộng đồng, tuyên truyền trong Nhân dân, học sinh, đối tượng, người thân của đối tượng về tác hại của ma túy. Mỗi năm, các xã, thị trấn trong huyện đăng ký thực hiện xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy. Hỗ trợ các đối tượng cai nghiện xong trở về địa phương, UBND các xã, thị trấn, Công an các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tư vấn học nghề, việc làm cho các đối tượng, kết hợp các biện pháp theo dõi, giám sát, động viên, quản lý đối tượng theo từng khóm, ấp, yêu cầu đối tượng chấp hành khai báo theo quy định. Tại các xã, thị trấn lực lượng Công an xã, thị trấn lập hồ sơ, quản lý chặt các đối tượng, định kỳ tiếp xúc, động viên các đối tượng quyết tâm từ bỏ các hành vi liên quan đến ma túy.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến tháng 9/2020, toàn huyện có gần 250 trường hợp đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy được quản lý hồ sơ chặt chẽ, áp dụng các biện pháp giáo dục, theo dõi, giám sát. Công an huyện, xã, thị trấn duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền nội dung tác hại ma túy trong hội viên, người dân, học sinh các trường THCS, THPT trong địa bàn. Đảm bảo công tác PCMT, giữ gìn an ninh trật tự, UBND huyện Tháp Mười, Công an huyện, Công an các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Phòng LĐ,TB&XH, UBND các xã, thị trấn áp dụng các chính sách tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ, giáo dục, định hướng nghề nghiệp, xem xét các nguồn vốn vay, tạo việc làm cho đối tượng từng nghiện ma túy, sau cai nghiện trở về địa phương ổn định cuộc sống, không tái nghiện.

C.PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn