Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và đối tượng khó khăn

Cập nhật ngày: 02/08/2022 05:41:51

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25/7/2022.

Theo đó, đối tượng áp dụng là đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021; đối tượng khó khăn chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng/tháng; mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng chăm sóc nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội là 450.000 đồng/tháng.

Đối với đối tượng khó khăn chưa quy định tại Nghị định số 20/2021 thì nhóm đối tượng người mắc bệnh hiểm nghèo và thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu nhập không ổn định có xác nhận của UBND cấp huyện sẽ có mức trợ cấp xã hội hưởng hàng tháng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 1,0. Đối tượng người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì mức trợ cấp xã hội hưởng hàng tháng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 2,0.

Về hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 20/2021, áp dụng cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng khác mà mất nhà ở và không có khả năng tự bảo đảm các nhu cầu thiết yếu thì được xem xét hỗ trợ từ nguồn lực huy động hoặc nguồn dự trữ quốc gia: lều bạt, nước uống, thực phẩm, chăn màn, chảo nồi, chất đốt và một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu trước mắt, tại chỗ với mức hỗ trợ không quá 2 triệu đồng/người/lần.

Các mức trợ giúp xã hội khác và những nội dung khác có liên quan không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2021; Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 76/2021/TTBTC.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn