Ra mắt Câu lạc bộ “Người bạn đồng hành”

Cập nhật ngày: 08/06/2022 05:58:57

Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự vừa ra mắt Câu lạc bộ “Người bạn đồng hành”.


Ra mắt Câu lạc bộ “Người bạn đồng hành”

Câu lạc bộ (CLB) có 5 thành viên do đồng chí Phó Bí thư Xã đoàn làm Chủ nhiệm, CLB chịu sự quản lý của tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên xã. CLB “Người bạn đồng hành” sinh hoạt định kỳ theo quý. Nhiệm vụ của CLB là hỗ trợ, giúp đỡ cho thanh niên yếu thế trên địa bàn xã, như: thanh niên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên khuyết tật, thanh niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật... giúp các thanh niên tìm kiếm việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, tuyên truyền phổ biến pháp luật, đồng hành để các thanh niên trở thành người công dân tốt.

CHÍ TRUNG

Gửi bình luận của bạn