Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Cập nhật ngày: 18/11/2022 09:32:21

ĐTO - Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các quy định về BHTN, trong đó lưu ý thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động (NLĐ) để NLĐ nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động; giải quyết đúng, đủ, kịp thời chế độ trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ tham gia BHTN.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc đối chiếu, rà soát quá trình tham gia và hưởng BHTN của NLĐ để tổ chức thu hồi dứt điểm tiền hưởng BHTN sai quy định. Rà soát các nội dung Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn hiện hành, trong đó xác nhận cụ thể quy trình, trách nhiệm của mỗi bên. Đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền về chính sách BHTN cho NLĐ, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

T.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn