Thông báo tạm dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079

Cập nhật ngày: 06/03/2023 06:10:53

ĐTO - Căn cứ Công văn 337/CNTT-PM ngày 1/3/2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin - Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Tháp thông báo tạm dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079 trong: Tra cứu thời gian tham gia BHXH, Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT, Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ và Tra cứu lại mật khẩu.

Người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) có thể lựa chọn, sử dụng các kênh thông tin có sẵn, miễn phí do ngành BHXH Việt Nam cung cấp để tra cứu thay thế. Cụ thể:

1. Thực hiện tra cứu thời gian tham gia BHXH, Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT qua: Ứng dụng VssID - BHXH số hoặc chức năng Tra cứu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn).

2. Thực hiện tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ qua: Chức năng Tra cứu trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

3. Thực hiện cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử qua: Chức năng Quên mật khẩu trên Ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch BHXH điện tử).

Đối với các trường hợp khi đăng ký tài khoản chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể được hỗ trợ qua các kênh như sau: Thực hiện việc lập tờ khai TK1-TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch BHXH điện tử của đơn vị, đại lý thu đang quản lý. Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo Mẫu số 02/SĐ-GD đến nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi gần nhất.

VH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn