Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động làm việc tại các hộ kinh doanh

Cập nhật ngày: 22/10/2021 06:19:51

ĐTO - UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trong đó có việc triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân, người lao động làm việc tại các hộ kinh doanh. UBND tỉnh giao cho UBND huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc triển khai tiêm vắc-xin đến người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn biết, đăng ký tiêm vắc-xin. UBND xã, phường, thị trấn tiếp nhận đầy đủ yêu cầu đăng ký tiêm vắc-xin của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh (đăng ký tiêm cho người lao động) trên địa bàn; niêm yết công khai danh sách tiêm vắc-xin tại trụ sở UBND cấp xã và trụ sở làm việc của ấp, khóm. Khi được phân bổ vắc-xin, tổ chức tiêm vắc-xin đúng theo danh sách đã được niêm yết. Quán triệt cán bộ, công chức cấp xã, Trưởng ấp, Trưởng khóm tích cực giải đáp thắc mắc, thuyết phục để người dân, hộ kinh doanh hiểu về chính sách, đối tượng ưu tiên trong tiêm vắc-xin, nhằm hạn chế trình trạng người dân, hộ kinh doanh phản ánh, kiến nghị vượt cấp về tính công khai, minh bạch trong triển khai tiêm vắc-xin của UBND cấp xã. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại địa phương, bảo đảm sự công khai, minh bạch; chấn chỉnh thái độ giao tiếp của cán bộ, công chức cấp xã, Trưởng ấp, Trưởng khóm trong quá trình tổ chức triển khai đăng ký và hướng dẫn người dân đến tiêm vắc-xin.

TIẾN ĐẠT

Gửi bình luận của bạn