Các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có thu tiền từ ngày 1/7/2021

Cập nhật ngày: 01/07/2021 19:44:57

ĐTO - Để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các cơ sở khám, chữa bệnh; ngày 1/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu ký văn bản chỉ đạo áp dụng khẩn cấp việc xét nghiệm sàng lọc (test nhanh) SARS-CoV-2 có thu tiền dịch vụ xét nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên và tại các chốt kiểm dịch.


Các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có thu tiền từ ngày 1/7/2021

Theo đó, đối tượng bắt buộc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có thu tiền dịch vụ gồm người đến khám, chữa bệnh, thân nhân nuôi bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên; người đi từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh Đồng Tháp qua các chốt kiểm dịch. Đối tượng được miễn thu tiền dịch vụ test nhanh gồm hộ nghèo và hộ cận nghèo. Thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh giao Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương triển khai thực hiện; chủ động trang bị đầy đủ sinh phẩm, hóa chất, vật tư để thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo chủ trương nêu trên. Về mức thu dịch vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, trước mắt giao các cơ sở khám, chữa bệnh xác định mức giá thu tạm thời (theo nguyên tắc thực thanh, thực chi) và thực hiện công bố công khai để người dân nắm, giám sát và thực hiện.

Đối với việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR, UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế khẩn trương tham mưu UBND tỉnh giá dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật; đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, có ý kiến về việc thanh toán bảo hiểm y tế khi thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR (nêu cụ thể các trường hợp nào được thanh toán bảo hiểm y tế, các trường hợp nào không được thanh toán), gửi Sở Y tế trước ngày 7/7/2021 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh cơ chế thực hiện.

UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo chủ trương nêu trên, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn