Treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày 22 và 23/5/2021

Cập nhật ngày: 21/05/2021 05:47:05

ĐTO - Đây là yêu cầu trong thông báo của UBND tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,

Cụ thể, tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân trên địa bàn tỉnh phải treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày, từ ngày 22 đến hết ngày 23/5/2021.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố, các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện tốt nội dung thông báo này.

T.T

Gửi bình luận của bạn