Các địa phương có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 16/10/2023 13:29:00

ĐTO - Sáng ngày 16/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ hai trực tuyến với các địa phương để đánh giá về tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương. Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh dự Phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh.


Các đại biểu dự Phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC trong thời gian qua. Trong đó, các địa phương có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong giải quyết TTHC cần nhân rộng.

Theo đánh giá của Tổ công tác cải cách TTHC, đến nay, có 67/76 bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC, chiếm tỷ lệ trên 88%; 100% cơ quan, đơn vị quan tâm nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Có 63/63 địa phương thực hiện triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, cấp được hơn 3 triệu bản sao chứng thực điện tử; việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử của cấp bộ đạt trên 81%, địa phương đạt trên 70%, qua đó góp phần xây dựng, đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành như: dân cư, bảo hiểm xã hội, đăng ký doanh nghiệp, hộ tịch điện tử, giấy phép lái xe...

Bộ phận Một cửa của nhiều bộ, ngành, địa phương được quan tâm đầu tư, nâng cấp và chủ động đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng hoạt động; trong đó có 3 bộ, 20 địa phương tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại nhà hoặc hẹn giờ giải quyết TTHC theo yêu cầu; 1 bộ, 15 địa phương bố trí quầy tiếp nhận hồ sơ dành riêng cho người già, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, có 10 bộ, 47 địa phương thường xuyên công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực hiện TTHC, từ đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện rõ rệt chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị từng ngành, từng cấp xem thực hiện TTHC là nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Từ đó, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết TTHC; cần rà soát lại quy trình cũ để thay đổi cách làm bằng quy trình mới; chủ động, linh hoạt trong giải quyết công việc. Trong giải quyết TTHC, Phó Thủ tướng yêu cầu cắt giảm thủ tục không phát sinh hồ sơ; đồng bộ hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau; công tác phối hợp cần chặt chẽ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn