Khen thưởng nhiều tập thể cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 03/05/2021 06:01:37

Với thành tích đứng đầu các huyện, thành phố trong tỉnh về thực hiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, UBND huyện Hồng Ngự vừa tổ chức khen thưởng 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ số CCHC. Ngoài ra, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2020 cũng được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Để duy trì tốt kết quả thực hiện chỉ số CCHC trong năm 2021, lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự chỉ đạo các ban, ngành huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện khẩn trương đề xuất mô hình hay, thực tế trong công tác CCHC, nâng cao trình độ, trách nhiệm cũng như thái độ phục vụ của cán bộ, công chức một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn với cá nhân, tổ chức.

Tân Hợp

Gửi bình luận của bạn