• Cần chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  • 19/12/2012
  • Xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng hàng đầu để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2007 đến cuối tháng 6/2012, tỉnh Đồng Tháp đã cử đi đào tạo sau đại học 637 người, trong đó, ngành Giáo dục - Đào tạo chiếm 59%; đại học 2.774 người; lý luận chính trị - hành chính 614 người; đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo Đề án 165 được 76 người; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 1.353 người; kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên cán sự 1.520 người; công tác đảng, đoàn thể, chuyên môn nghiệp vụ 14.180 người.
  • Phong trào thi đua quyết thắng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • 17/12/2012
  • Báo cáo tại Đại hội thi đua quyết thắng (giai đoạn 2009 - 2012), Đại tá Huỳnh Văn Nhiều - Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thời gian qua đã tập trung bám sát vào cơ sở, thực sự trở thành động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.
  • Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri
  • 14/12/2012
  • Sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, trong 2 ngày 11 và 12/12/2012, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã tiếp xúc cử tri một số huyện và cử tri là đại diện các cơ quan, ban ngành trong tỉnh.
Xem tin đã đăng theo ngày: