• Bế giảng lớp Trung cấp Trưởng Công an xã
  • 08/10/2012
  • Ngày 5/10/2012, Công an tỉnh phối hợp với Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Trưởng Công an xã (hệ vừa làm vừa học) niên khóa 2010 – 2012 cho 99 học viên chuyên ngành Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở.
  • Khảo sát chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở dịch vụ ngoài công lập
  • 05/10/2012
  • Trong 2 ngày 2 và 3/10/2012, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tại các huyện: Thanh Bình, Cao Lãnh và Châu Thành về việc thực hiện Nghị định 69/2008-NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị quyết 97/2007/NQ-HĐND.k7 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở dịch vụ ngoài công lập ở địa phương.
  • Cần đổi mới phương pháp truyền đạt nghị quyết
  • 05/10/2012
  • Nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật... của Đảng và Nhà nước (gọi tắt là nghị quyết) để định hướng, dẫn lối chỉ đường và là chỗ dựa, là niềm tin của nhân dân trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng để xây dựng và phát triển đất nước.
Xem tin đã đăng theo ngày: