• Tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết
  • 16/11/2012
  • Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012), chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Lâm - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp xung quanh việc tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
  • Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư
  • 14/11/2012
  • Thực hiện Thông tri số 06 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Pháp lệnh Thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng khóm (ấp).
  • Công đoàn Viên chức Đồng Tháp đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
  • 14/11/2012
  • Để việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng thiết thực, hiệu quả và đi vào đời sống của cán bộ, công chức, viên chức (CBCC, VC), hàng năm CĐVC tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chỉ đạo các CĐCS trực thuộc phối hợp với chính quyền, các chi, đảng bộ cơ sở triển khai, thực hiện nghiêm túc với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Cuộc vận động được 100% CĐCS triển khai thực hiện đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Xem tin đã đăng theo ngày: