Các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt phương châm “gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình Nhân dân”

Cập nhật ngày: 09/01/2022 10:11:26

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220109101226dt2-1.mp3

ĐTO - Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Ban cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 với những nội dung, phần việc cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng. UBND tỉnh đã ban hành tiêu chí đánh giá công tác dân vận của UBND cấp huyện và sở, ngành tỉnh nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết nhanh, hiệu quả các vấn đề Nhân dân quan tâm; ban hành Quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức các cấp, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền các cấp. Đặc biệt, phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc đăng ký, đảm nhận nội dung, phần việc trong chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh thông qua việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh ký kết chương trình phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện ký kết phối hợp với các sở, ngành tỉnh, bước đầu phát huy hiệu quả, các nhiệm vụ được phối hợp chặt chẽ mang lại nhiều kết quả thiết thực.


Đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (bìa phải) cùng các đoàn thể tỉnh thăm lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở

Năm 2021, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng kịp thời với diễn biến dịch bệnh. Từng đơn vị linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ không để bị động, ảnh hưởng chỉ tiêu theo kế hoạch năm. Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò liên minh chính trị cùng với các tổ chức thành viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người nghèo, khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh kịp thời, không để người dân thiếu ăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; tăng cường vai trò hướng dẫn, hỗ trợ Tổ nhân dân tự quản thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý chặt chẽ việc đi, đến của người dân trong thời gian giãn cách xã hội, tham gia quản lý, bảo vệ “vùng xanh”. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận trên 50 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật trị giá trên 27 tỷ đồng từ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ủng hộ, góp phần với tỉnh chia sẻ khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt phương châm “gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình Nhân dân”, đổi mới hoạt động chi đoàn, chi hội khóm, ấp; gắn kết chặt chẽ giữa quyền lợi và nhu cầu thiết thực của đoàn viên, hội viên. Cụ thể: Hội Nông dân sắp xếp chi hội, tổ hội nghề nghiệp gắn với các mô hình hoạt động kinh tế; Hội Liên hiệp Phụ nữ phân công cán bộ phụ trách địa bàn hỗ trợ và tham gia hoạt động tại cơ sở; Tỉnh đoàn xây dựng chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn, giải thể chi đoàn cơ quan cấp xã, chuyển đoàn viên về sinh hoạt chi đoàn khóm, ấp; Hội Cựu Chiến binh tham dự Ban Chấp hành hội cơ sở, định hướng, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động chi hội... Kết quả đã sắp xếp 273 chi hội, 4.998 tổ hội nghề nghiệp gắn với các mô hình hoạt động kinh tế hợp tác, thành lập 848 đội tình nguyện với trên 7.000 thành viên xung kích trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, qua đó đã thu hút và phát triển mới đoàn viên, hội viên vào các đoàn thể chính trị - xã hội (nâng tỷ lệ tập hợp đạt 60,57%, tăng 3,53% so với cuối năm 2020).

Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động hơn, lựa chọn nội dung để giám sát, phản biện xã hội trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến từ đầu năm. Các đơn vị chú trọng lựa chọn nội dung giám sát như việc tiêm chủng vắc-xin; việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo nghị quyết của Chính phủ; giám sát việc thực hiện kết luận, nghị quyết của tỉnh, của Trung ương liên quan đến công tác dân vận, đến tổ chức và đoàn viên, hội viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của mô hình Hội quán, Tổ nhân dân tự quản nhằm xây dựng ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, khơi dậy tinh thần chăm chỉ, tự lực, hợp tác trong Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh. Đồng thời phát huy tốt vai trò tự quản của người dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn chấm điểm đánh giá phân loại Tổ nhân dân tự quản hàng năm, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình. Toàn tỉnh có 12.478 Tổ nhân dân tự quản với 438.116 hộ thành viên, trong đó có 10.212 Tổ hoạt động ổn định (chiếm 81,8%), 2.266 Tổ hoạt động còn khó khăn (chiếm 18,2%).

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn