Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Cập nhật ngày: 06/01/2022 12:36:26

ĐTO - Sáng ngày 6/1, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Thuỳ Hiên - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu chính có các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.  


Quang cảnh đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp thường xuyên quan tâm việc đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng; việc ban hành chủ trương, nghị quyết của Đảng đã bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, gắn với xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát. Việc đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được tập trung thực hiện; kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự cấp ủy cơ sở; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được củng cố.

Các cơ quan Nhà nước tích cực cụ thể hoá thành chính sách, pháp luật để thực hiện. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là với Nhà nước được tăng cường theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị được phát huy; phong cách, lề lối làm việc được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở. Cải cách hành chính trong Đảng được quan tâm; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt kết quả thiết thực.

Đại biểu dự hội nghị tham gia thảo luận, tham luận chia sẻ về những kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại các địa phương, đơn vị; những hạn chế còn tồn tại và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong thời gian tới.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới, toàn Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục thống nhất nhận thức, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng bộ, gắn bó chặt chẽ với với quá trình thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng thời đề nghị, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đảm bảo các nguyên tắc, các quy chế của Đảng, các quy định của pháp luật trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tính gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn