Cụ thể hóa Chương trình hành động năm 2024 đạt nhiều kết quả thiết thực

Cập nhật ngày: 23/06/2024 06:05:52

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240623060638dt2-5.mp3

 

ĐTO - Với sự nỗ lực quyết tâm cao, ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Hồng đã tham mưu cụ thể hóa một số nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh vào Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2024 để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện mang lại nhiều kết quả thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử truyền thống, cách mạng” năm 2024 gắn với kỷ niệm 35 năm thành lập huyện Tân Hồng.


Huyện Tân Hồng triển khai “Đề án Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”

BTV Huyện ủy thành lập 3 Đoàn công tác làm việc với các xã, thị trấn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời triển khai, quán triệt, cụ thể hóa tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2024, nhất là các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Theo đó, diện tích liên kết tiêu thụ lúa đến nay đạt 20.230ha (đạt 101,2%), diện tích lúa áp dụng phương pháp sản xuất giảm giá thành được 15.800ha (đạt 131,6%), diện tích lúa chất lượng cao 36.768ha (đạt 131,3% kế hoạch đề ra). Địa phương triển khai “Đề án Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Đến nay, toàn huyện Tân Hồng có 35 vùng được cấp mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 10.000ha, có 2 mã số vùng trồng được phê duyệt xuất khẩu sang Trung Quốc (1 vùng trồng sầu riêng tại xã Tân Phước, 1 vùng trồng xoài cát Hòa Lộc tại thị trấn Sa Rài); kiểm nghiệm và đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP cho vùng sản xuất lúa với diện tích 110ha với 38 hộ tại xã Hợp tác xã Hòa Phát (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng).

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm hỗ trợ, duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, nhất là tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất. Huyện Tân Hồng đăng ký cơ sở có nhu cầu hỗ trợ Đề án khuyến công năm 2024 cho 4 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn. Hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục được duy trì ổn định, từ đầu năm đến nay, có 77 hộ đăng ký kinh doanh mới với tổng vốn đăng ký gần 16 tỷ đồng. Các công trình trọng điểm được tập trung triển khai có hiệu quả từ nguồn vốn vay Quỹ phát triển tỉnh, vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn khác. Tổng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2024 là 402 tỷ đồng (đạt khoảng 70% kế hoạch). Tổng vốn đầu tư được phân bổ trong năm gần 134 tỷ đồng đầu tư cho 32 công trình, đã giải ngân được gần 50 tỷ đồng...

Huyện Tân Hồng tiếp tục phối hợp, liên kết với các trường: Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Đại học Cần Thơ, Đại học Mở TP Hồ Chí Minh định hướng đào tạo nhân lực cho huyện; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xã hội hóa, liên doanh, liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên. Bên cạnh đó, triển khai tu bổ di tích văn hóa lịch sử Tượng đài Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung; đền thờ Huỳnh Công Huy... gắn với nhu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện, cũng như đáp ứng nhu cầu về tinh thần cho người dân. Phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh, Trường Văn hóa Du lịch TP Hồ Chí Minh khảo sát hoàn thiện các bước thực hiện Tour du lịch “Sắc màu vùng biên”. Đặc biệt, ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền hình ảnh địa phương trên Báo Đồng Tháp và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp.

Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Tân Hồng phối hợp giải quyết việc làm trong và ngoài tỉnh cho gần 1.700 lao động (đạt 82% chỉ tiêu kế hoạch năm 2024), trong đó có 57 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Triển khai các chính sách, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 như: hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; giải ngân vốn dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững cho 25 hộ với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng tại 2 xã: Tân Phước, Thông Bình; rà soát tổng hợp số liệu hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở năm 2024... Qua đó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt 16 chỉ tiêu (5 chỉ tiêu kinh tế, 7 chỉ tiêu văn hóa - xã hội, môi trường và 4 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh) trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Hồng.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn