Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát huy vai trò đại biểu Nhân dân

Cập nhật ngày: 19/05/2024 05:35:11

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240519053601dt2-5.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tích cực đổi mới, nâng cao hoạt động, qua đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác như: Tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri (TXCT), tiếp công dân, đối ngoại...


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tham gia trực tuyến phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội

Các ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ; tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Quốc hội; thảo luận, chất vấn dân chủ, thẳng thắn với tinh thần xây dựng; biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, đưa hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả và chất lượng.

Với nhiều hình thức tổ chức đổi mới và phong phú, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với 10 dự án Luật trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 như: Luật Đường bộ; Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)... Việc tổng hợp ý kiến đóng góp được Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện nghiêm túc và kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điểm nổi bật trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh là hoạt động giám sát, khảo sát được chú trọng, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương. Từ đầu năm đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức 5 chuyên đề giám sát trên địa bàn tỉnh. Qua đó có hơn 30 kiến nghị đối với Trung ương về sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách, pháp luật và 3 kiến nghị đối với địa phương nhằm đôn đốc trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Hoạt động TXCT của Đoàn ĐBQH tiếp tục được đổi mới; phương thức tổ chức ngày càng phong phú, đa dạng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức hội nghị TXCT ngày càng chặt chẽ, chu đáo, có chất lượng, cung cấp đầy đủ các thông tin mà cử tri quan tâm. Đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 18 cuộc TXCT với gần 1.600 cử tri tham dự, qua đó, đã ghi nhận hơn 170 lượt cử tri có ý kiến phản ánh, kiến nghị. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức TXCT chuyên đề với cán bộ công đoàn, bảo hiểm xã hội; doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh để lắng nghe những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các chính sách pháp luật, đồng thời lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được phân loại, tổng hợp chuyển đến Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan chức năng xem xét, trả lời cho cử tri.

Cùng với đó, công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân luôn được lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH quan tâm thực hiện, kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời đảm bảo theo quy định, không để tồn đọng.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đã chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; thực hiện vai trò cầu nối giữa tỉnh với Trung ương để kịp thời đề đạt các nguyện vọng, xem xét tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho tỉnh cũng như huy động, kết nối các nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trần Văn Sáu - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và nâng cao chất lượng hoạt động, Đoàn ĐBQH tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tập trung vào hoạt động TXCT theo chuyên đề, giám sát, khảo sát đi vào chiều sâu. Một trong những đổi mới trong hoạt động TXCT là tăng cường tổ chức cho các ĐBQH TXCT ở các địa phương khác đơn vị bầu cử để ĐBQH gặp gỡ, ghi nhận ý kiến cử tri trên nhiều lĩnh vực và cử tri được thông tin đa dạng hơn.

Hướng tới, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục tổ chức các buổi TXCT với đối tượng theo chuyên đề, cử tri tại nơi làm việc, nơi cư trú của ĐBQH; tổ chức cho ĐBQH luân phiên TXCT ở các địa bàn khác nhau. Đồng thời, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý, đảm bảo các dự án luật quan trọng, có tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, có liên quan mật thiết đến đời sống Nhân dân đều được tổ chức lấy ý kiến kịp thời, chất lượng.

NGUYỄN LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn