Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh tiếp nhận mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”

Cập nhật ngày: 25/09/2023 17:15:23

ĐTO - Chiều ngày 25/9, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh và Đảng đoàn Hội Nông dân (HND) tỉnh phối hợp tổ chức buổi bàn giao mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”.

Đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Đảng đoàn, Ban Thường vụ HND tỉnh tham dự.


Đại diện lãnh đạo Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh ký biên bản bàn giao

Ngày 28/8/2023, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1428/TB-VPTU truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc đồng ý chủ trương chuyển giao mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp” trên địa bàn tỉnh cho Đảng đoàn HND tỉnh lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới, theo đề xuất của Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tại buổi lễ, đại diện Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh và Đảng đoàn HND tỉnh ký biên bản bàn giao mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp”. Theo đó, Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh bàn giao toàn bộ kinh phí và các văn bản liên quan đến công tác tham mưu, phối hợp thực hiện mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”.

Sau khi tiếp nhận, Đảng đoàn HND tỉnh tiếp tục lãnh đạo Ban Thường vụ HND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phát triển mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp” thành phong trào, tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy.

Năm 2021, Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp” tại 5 huyện: Lấp Vò, Châu Thành, Lai Vung, Tháp Mười và Cao Lãnh, với 680 hộ nông dân đăng ký tham gia. Nội dung tập trung vào 2 nhóm lĩnh vực: xã hội và sản xuất, kinh doanh, với 8 tiêu chí thi đua. Qua hơn 2 năm triển khai, nhiều hộ nông dân dần thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia các chương trình liên kết, góp phần nâng cao sản lượng, tăng lợi nhuận. Đến nay, có 495/680 hộ đăng ký được công nhận đạt các tiêu chí “Người nông dân chuyên nghiệp” (đạt 72,8%)…

P.L

Gửi bình luận của bạn