Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Đảng ủy Công an tỉnh

Cập nhật ngày: 28/09/2012 07:19:55

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Minh Trung - Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vừa đến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về công tác triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an toàn tỉnh.


Qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 03, lực lượng Công an tỉnh nhà có những chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Công an tỉnh còn lồng ghép với các cuộc vận động và phong trào như: Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, phong trào “5 không, 5 phải”, Chiến sĩ Công an khỏe, thực hiện Đơn vị Điều lệnh kiểu mẫu, “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”...; từ đó khắc phục những hạn chế, tồn tại, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đoàn kiểm tra ghi nhận các kết quả hoạt động của lực lượng Công an; trao đổi về kinh nghiệm và định hướng thực hiện cuộc vận động, đặc biệt là gắn thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong thời gian tới.

Lê Hiếu

Gửi bình luận của bạn