Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử

Cập nhật ngày: 03/02/2023 15:01:30

ĐTO - Ngày 3/2, ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tháng 1.


Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tháng 1/2023 và Chương trình công tác tháng 2/2023. Đồng thời cho ý kiến nội dung về tờ trình số 07 ngày 17/1/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; phương thức phối hợp đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thông tin công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh với Thường trực và các Ban của HĐND cấp huyện…

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng, các Ban rà soát nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan để xây dựng kế hoạch khắc phục những mặt còn hạn chế, đổi mới phương thức, chủ động tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử; đồng thời cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, trong đó cần thông tin phản hồi nhanh về vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị.

NGUYỄN LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn