Phát huy tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các mô hình mới, cách làm hay

Cập nhật ngày: 06/02/2023 19:57:39

ĐTO - Chiều ngày 6/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội, các Liên hiệp Hội và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) tỉnh về tình hình Nhân dân và công tác vận động Nhân dân năm 2022. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.


Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua tờ trình của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tình hình Nhân dân và hoạt động Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các Liên hiệp Hội và Ban Thường vụ Đoàn TNCSHCM tỉnh năm 2022. Theo đó, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các Liên hiệp Hội và Ban Thường vụ Đoàn TNCSHCM tỉnh lãnh đạo cụ thể hoá, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có Nghị quyết số 01-NQ/TU về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025 đầy đủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động, theo dõi nắm kịp thời tình hình Nhân dân, dư luận xã hội. Phát huy tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các mô hình mới, cách làm hay tạo sự lan toả trong Nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc; đổi mới phương thức tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ chính trị. Phát huy ý thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại buổi làm việc, đại biểu tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất một số nội dung như: một số khó khăn trong việc sắp xếp bộ máy, công tác nhân sự tại các đơn vị; công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động; phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư; đổi mới phương thức nắm tình hình dư luận xã hội…


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị, năm 2023, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội và Ban Thường vụ Đoàn TNCSHCM tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế. Tiến hành rà soát, đánh giá lại việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc, thực hiện nhiệm vụ; tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội và tư tưởng của đoàn viên, hội viên.

Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp; tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân xây dựng kinh tế xanh; có lộ trình, giải pháp hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện các hoạt động chuyển đổi số. Tăng cường tính hiệu quả trong tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội; khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế đang quản lý. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục rà soát công tác phát triển đảng. Đồng thời tập trung chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Ban Thường vụ Đoàn TNCSHCM tỉnh tiếp tục tập trung công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa của thanh niên tỉnh Đồng Tháp.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn